AB test – sposób na podwyższenie konwersji

AB test jest metodą coraz powszechniej wykorzystywaną w celu określenia, czy dana zmiana wprowadzona na stronie internetowej może mieć pozytywny wpływ na uzyskiwany na niej współczynnik konwersji. Ponieważ, jak wiadomo, zależy nam na uzyskaniu możliwie jak najwyższej konwersji, metoda ta znajduje coraz szersze grono swoich zwolenników, zagorzale polacających jej zastosowanie.

Jak wygląda to w praktyce?

AB test jest metodą coraz powszechniej wykorzystywaną w celu określenia, czy dana zmiana wprowadzona na stronie internetowej może mieć pozytywny wpływ na uzyskiwany na niej współczynnik konwersji

Autor zdjęcia: francisco_osorio

AB test w praktyce wdrażany jest w taki sposób, że tworzy się stronę ze zmianami (wariant B strony), której to następnie wyniki porównywane są z wynikami uzyskiwanymi na stronie oryginalnej (wariant A strony). Naturalnie, wygraną jest w tym przypadku strona, która poszczycić może się lepszymi wynikami pod względem uzyskiwanej na niej konwersji.

Choć testy tego rodzaju są testami ilościowymi działającymi z zastosowaniem pojedynczej zmiennej, to jednak ta zmienna wcale nie musi być ograniczona tylko do dwóch wersji – wersji A i wersji B. W rzeczywistości, bowiem zmiana taka może być wprowadzona na większej ilości stron – testując warianty A/B/C/D/E/F. W tym przykładzie testujemy, więc sześć wersji wezwań do działania, co uzyskujemy poprzez podzielenie ruchu na trzy wersje tej samej strony, gdzie jednak każda z nich jest z innym wezwaniem do działania.

W odróżnieniu do AB test, w testach wielowariantowych wykorzystywane jest wiele zmiennych. Ma to na celu określenie, która kombinacja zmiennych zapewni nam uzyskanie większej liczby konwersji.

Jak podkreślają specjaliści, zajmujący się testowaniem stron, warto korzystać z AB test (więcej pod linkiem) w takiej sytuacji, gdy można w sposób dość precyzyjny określić element, który stanowi potencjalny klucz, dzięki, któremu można zwiększyć liczbę konwersji.

W jaki sposób prowadzi się AB test i dokonuje jego analizy?

Mimo tego, że testy AB nie są narzędziem bardzo skomplikowanym, to w przypadku ich zastosowania konieczne jest przeprowadzenie dość głębokiej i wnikliwej analizy danych. Testy te dają również szereg istotnych informacji na temat interakcji wykazywanych przez użytkownika korzystającego ze strony internetowej.

Aby móc jednak mówić o pozytywach związanych z zastosowaniem testów typu AB, spełnionych musi być jednocześnie kilka warunków, do których zaliczyć można:

  • warunek, że test zostanie poprawnie wdrożony na analizowanej stronie,
  • warunek, że zostanie użyta odpowiednia zmienna do testowania,
  • warunek, że test zostanie przeprowadzony na właściwych stronach, w odpowiednim czasie.