Jak najlepiej dokonać sprawdzenia funkcjonalności strony internetowej?

Testy AB są obecnie coraz powszechniej przeprowadzane przez coraz więcej firm (o czym także tutaj: https://www.marketizator.pl/testy-ab-mozliwosci). Ich wykonanie powierzają one jednak najczęściej wykwalifikowanym specjalistom od optymalizacji, którzy są w stanie nie tylko je należycie przeprowadzić, ale także i zaproponować zmiany na stronie, które korzystnie przełożą się na wzrost uzyskiwanej na stronie internetowej konwersji.

Do czego wykorzystuje się testy AB?

Testy AB są obecnie coraz powszechniej przeprowadzane przez coraz więcej firm

Autor zdjęcia: Sebastian Anthony

Testy AB stanowią dość proste narzędzie, dzięki wykorzystaniu, którego można uzyskać odpowiedź na pytanie, który wariant strony, a konkretnie jej poszczególnych elementów, spotyka się z lepszym odbiorem wśród użytkowników. Testowaniu poddawane są przez określony czas dwa warianty tej samej strony. Po zakończeniu testów sprawdza się, który wariant uzyskał lepszy rezultat w odniesieniu do konwersji i ten zostawia się, jako stronę docelową.

Testowaniu można poddać nieskończoną liczbę elementów. Testowany może być, więc na przykład:

 • kolor czcionek,
 • kolor tła,
 • układ strony,
 • wielkość czcionek,
 • wielkość przycisków,
 • umiejscowienie przycisków,
 • treść formularza,
 • rozkład elementów na stronie,
 • wielkość zdjęć,
 • liczbę zdjęć,
 • i tak dalej.

Jak powinno się przeprowadzać testy AB?

W praktyce, warto zadbać o to, by prace związane z testowaniem strony internetowej przeprowadzała jedna i ta sama osoba. Niekorzystnym jest przy tym, by przeprowadzał to ktoś, kto nie ma na ten temat niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Wynika to z tego, że strona poddawana testowaniu, jest cały czas udostępniana jej użytkownikom, nie może dojść, zatem do sytuacji, w której straci ona, na skutek podejmowania nieumiejętnych działań testera, na swojej funkcjonalność.

Podejmując się testowania, nigdy nie można zapominać o tym, w jakim celu się to wykonuje. Celem nadrzędnym tym jest zwiększenie użyteczności strony, z tego, więc względu należy, więc wprowadzać tylko takie zmiany, które są korzystne w odniesieniu do współczynnika konwersji, a unikać zmian, które jemu szkodzą.