Segmentacja rynku i korzyści płynące z jej zastosowania

Segmentacja rynku jest powszechnie stosowana, zwłaszcza przez większe firmy. Przynosi ona bowiem wymierne korzyści, choć jej należyte wdrożenie wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów.

Jak przebiega podział rynku na segmenty?

Segmentacja rynku jest powszechnie stosowana, zwłaszcza przez większe firmy

Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Procedura dokonania podziału rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów jest rozbudowanym procesem, przebiegającym wieloetapowo. Wyodrębnione grupy klientów, a więc segmenty, z uwagi na podobieństwo posiadanych przez nie cech ujawniają podobny popyt na dane cechy produktów, bądź usługi. Segmentacja pozwala więc na przygotowanie produktu wychodzącego naprzeciw konkretnym potrzebom grup konsumenckich, a w konsekwencji pozwala firmie ją wykorzystującą umocnienie pozycji i uzyskanie przewagi rynkowej nad konkurentami.

Warunkiem jednak jest to, by segmentacja przeprowadzona została należycie (czyli tak: https://www.omniconvert.com/pl/segmentacja). Przyporządkowanie klienta do błędnej grupy i nienależyte podejście do niego i jego potrzeb wyrządzić może wiele szkód, z całkowitą utratą takiego klienta włącznie. Jeśli więc nie mamy pewności, że segmentacja zostanie przeprowadzona należycie, lepiej nie przeprowadzać jej wcale.