Real time marketing szansą na skuteczną promocję marki

Coraz częściej szuka się nowych, innowacyjnych rozwiązań, które wykorzystać można z powodzeniem w promowaniu marek. Tradycyjne narzędzia marketingowe z czasem tracą bowiem swoją skuteczność i efektywność, rzadko przynosząc korzyści na założonym, wysokim poziomie. Tymczasem każda akcja o charakterze promocyjnym generuje spore koszty. Jeśli więc ilość korzyści wynikających z zastosowania danego rozwiązania nie jest duża, czasem w ogóle nie ma sensu ich podejmowania. Szkoda się trudzić. Czytaj cały