Personalizacja – co to takiego?

Personalizacja jest podjęciem działania, na skutek, którego możliwe jest dostosowanie cech produktu (w szczególności jego właściwości) lub usługi, do indywidualnych potrzeb użytkownika. W przypadku działań z zakresu e-commerce, dzięki zastosowaniu personalizacji możliwe jest nie tylko zaprojektowanie unikatowego produktu, ale także i jego zakupienie. Czytaj cały